Regulamin Wypożyczalni Gastro Rental

§ 1

Sprzęt będący przedmiotem wypożyczenia jest własnością Wypożyczalni Gastro Rental, która jest jedynym prawomocnym właścicielem i dysponentem wypożyczanego sprzętu. Sprzęt ten nie jest ubezpieczony.

§ 2

Wraz z zamówieniem Klient zawiera z Wypożyczalnią umowę zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym Regulaminie. Wypożyczenia sprzętu gastronomicznego firmy Gastro Rental może dokonać każda osoba fizyczna jak i podmiot prawny, który zaakceptuje regulamin wypożyczalni i przedstawi odpowiednie dokumenty. Osoba fizyczna przedstawia do wglądu dwa dokumenty potwierdzające tożsamość i adres zamieszkania.
Podmiot prawny przedstawia zamówienie firmowe potwierdzone przez firmę z możliwością weryfikacji zamówienia pod wskazanymi danymi firmy.

§ 3

Wypożyczenie i zwrot sprzętu odbywa się w siedzibie wypożyczalni lub w miejscu ustalonym z Klientem (dostawa / zwrot ).
Sposób wypożyczenia:
a) Przed wypożyczeniem niezbędna jest rezerwacja sprzętu w dowolnej formie (osobiście, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej)
b) Sprzęt można rezerwować z dowolnym wyprzedzeniem czasowym
c) W przypadku braku potwierdzonej rezerwacji nie gwarantujemy dostępności wypożyczanego sprzętu
d) Szkło i porcelana wypożyczane na pełne pojemniki transportowe (raki, skrzynie)

§ 4

Klient odbierając sprzęt powinien sprawdzić stan techniczny i kompletność sprzętu. Klient podpisując dokument wypożyczenia, potwierdza, że otrzymał sprzęt pozbawiony wad, zgodnie ze specyfikacją i w dobrym stanie technicznym. Gastro Rental zastrzega sobie prawo do zmiany zamówionego sprzętu na podobny spełniający te same funkcje.

§ 5

Klient zobowiązuje się do odpowiedniego zabezpieczenia sprzętu przed kradzieżą i uszkodzeniami (dotyczy to również szkód powstałych w transporcie oraz wynikających z wadliwego zapakowania sprzętu) oraz obliguje się zwrócić sprzęt w takim samym stanie technicznym i w ustalonym terminie. Zwrot sprzętu następuje w Wypożyczalni lub w miejscu ustalonym z Klientem.

§ 6

Klient oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat eksploatacji sprzętu i zobowiązuje się do dbałości o sprzęt i wykorzystywania go bezpiecznie i zgodnie z przeznaczeniem.

§ 7

Klient nie może dokonywać żadnych napraw sprzętu.

§ 8

Wypożyczalnia nie odpowiada za zanieczyszczenia mikrobiologiczne sprzętu oraz nie ponosi odpowiedzialności za skutki eksploatacji powstałe wobec osób trzecich i skutki nieprawidłowej eksploatacji.

§ 9

Okresem rozliczeniowym za wypożyczenie sprzętu jest doba. Opłaty za wypożyczenie sprzętu zawarte są w Cenniku i są cenami netto.
Wynajmujący może naliczyć kaucję za wynajmowany sprzęt w wysokości 10% wartości zamówienia. 
Przy dostawie realizowanej przez Gastro Rental do ceny wynajmu sprzętu dolicza się koszty transportu uzależnione od objętości wynajętego sprzętu
i odległości transportu liczonej w kilometrach.
W przypadku zwrotu sprzętu po ustalonym terminie zwrotu wypożyczalnia nalicza opłatę w wysokości ustalonej w cenniku. Opłaty za wypożyczenie nalicza się od dnia wypożyczenia do dnia zwrotu sprzętu.
W przypadku gdy wynajmowany sprzęt zostanie zniszczony, zdekompletowany lub nie zwrócony Najemca pokrywa jego wartość według Cennika Braków.

§ 10

Asortyment zwracamy brudny, pozbawiony resztek jedzenia i napoi oraz posegregowany rodzajami.
Porcelana winna być posegregowana rodzajami np. w jednej skrzynce talerze danie główne, w drugiej talerze zakąska w trzeciej filiżanki.
Szkło należy posegregować jednym rodzajem w odpowiednie raki, dnem do góry.
Sztućce pakujemy w skrzynki rodzajami np. osobno noże, osobno widelce.

§ 11

Wypożyczalnia Gastro Rental może odmówić wypożyczenia sprzętu bez podania przyczyny odmowy.

§ 12

Płatność za wypożyczenie następuje przy pobieraniu sprzętu z Wypożyczalni lub przy odbiorze od pracownika dostarczającego sprzęt naszym transportem na podstawie wystawionej Faktury VAT.

§ 13

Transport za pośrednictwem Wypożyczalni polega na dostarczeniu wypożyczonego sprzętu pod wskazany adres na poziomie parteru, do pierwszych drzwi. Pracownicy Gastro Rental nie są zobligowani do noszenia i ustawiania sprzętu jeżeli nie zostało to uzgodnione w firmie z osobą odpowiedzialną za wypożyczenie.Osoba wypożyczająca sprzęt i zamawiająca dowóz naszym transportem powinna zabezpieczyć osoby do rozładunku jak i późniejszego załadunku wypożyczanego sprzętu.

§ 14

W przypadku odstąpienia Najemcy od zamówienia na 7 dni przed terminem jego realizacji Gastro Rental ma prawo obciążyć Najemcę kwotą w wysokości 50% wartości zamówienia.

§ 15

W sprawach nieuregulowanych przez niniejszy Regulamin znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

 

Polityka Prywatności Wypożyczalni Gastro Rental

Serwis www.gastrent.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest administrator Serwisu firma Royal Group Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem z siedzibą w Warszawa Al. Rzeczypospolitej 2/95, kod pocztowy: 02-972 Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a)      dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b)      tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c)       utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

d)      podkreślenia szczególnego znaczenia, jakie przypisujemy problematyce ochrony prywatności użytkowników e) udzielenia Użytkownikom informacji dot. wykorzystywania plików cookies w tych Serwisach, wymaganej przez przepisy ustawy z dnia 16 lipca 200 4. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 ze zm.), zwanej dalej „Prawem telekomunikacyjnym”, w brzmieniu obowiązującym od 22 marca 2013 r.f)

Zapewniamy także, że zależy nam na przestrzeganiu obowiązujących przepisów prawnych, zwłaszcza tych, które chronią prywatność Użytkowników serwisów internetowych. Serwis Internetowy ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji o ich użytkownikach do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług na pożądanym poziomie, stosownie do art. 18 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. W szczególności zbierając dane osobowe wyróżnia te spośród nich, których podanie jest rzeczywiście niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną. Podanie innych danych osobowych (tj. danych, które nie są niezbędne do realizacji usługi drogą elektroniczną) nie jest obligatoryjne, leży w sferze uznania osoby, której dane te dotyczą, a ich przetwarzanie przez Royal Group Sp. z o.o. zależy od wyrażenia przez nią zgody.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. W ramach Serwisu Internetowego jest zamieszczony formularz zamówień, który umożliwia klientom złożenie zamówienia. Dane w ten sposób zebrane są wykorzystywane głównie do realizacji zobowiązań na ich rzecz.

Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych. Pliki te służą m.in. korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej lub potwierdzeniu, że dany użytkownik widział określone treści z danej witryny internetowej. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a)      „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
b)      pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
c)       „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
d)      „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e)      „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu Internetowego mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Serwis Internetowy informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

Więcej informacji na temat plików cookies, jak również pytania i wątpliwości w zakresie polityki prywatności można zgłaszać pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nasi partnerzy:

Luchs - logotyp na kokarde - logotyp APS Glass - logotyp Hepp - logotyp